Giriş

Boşanma davaları, evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde karşılaşılan hukuki işlemlerdir. Bu süreç, çiftler için duygusal ve hukuki açıdan karmaşık olabilir. Boşanma sürecine dair en sık sorulan sorular ve bu soruların cevapları, çiftlerin bu zorlu dönemde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Bu makalede, boşanma davaları hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları ele alınacaktır.

1. Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Cevap: Boşanma davası, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu Aile Mahkemesi’ne başvurarak açılır. Dava dilekçesi, boşanma nedenlerini ve talepleri içermelidir. Eşler, avukat aracılığıyla veya şahsen dava açabilirler.

2. Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Cevap: Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri şunlardır:

  1. Zina (aldatma)
  2. Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış
  3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  4. Terk
  5. Akıl hastalığı
  6. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik)

3. Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Cevap: Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konularında mutabakata varması durumunda gerçekleşir. Eşler, bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunar ve hakim bu protokolü onaylayarak boşanmayı hükme bağlar. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

4. Çekişmeli Boşanma Nedir?

Cevap: Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konularında anlaşamaması durumunda açılan davadır. Bu tür davalar, genellikle daha uzun sürer ve mahkeme tarafından detaylı bir inceleme yapılır.

5. Boşanma Davasında Velayet Nasıl Belirlenir?

Cevap: Mahkeme, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak velayeti belirler. Çocuğun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları, ebeveynlerin yaşam koşulları ve çocukla olan ilişkileri değerlendirilir. Mahkeme, gerektiğinde pedagog veya sosyal hizmet uzmanlarının görüşlerine başvurabilir.

6. Nafaka Türleri Nelerdir?

Cevap: Nafaka türleri şunlardır:

  1. Tedbir Nafakası: Boşanma davası süresince ihtiyaç sahibi eş ve çocuklar için ödenir.
  2. Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan eşe ödenir.
  3. İştirak Nafakası: Çocuğun bakım ve eğitim masraflarını karşılamak için ödenir.

7. Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Cevap: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik süresince edinilen mallar “edinilmiş mallara katılma rejimi” kapsamında değerlendirilir ve eşler arasında yarı yarıya bölüşülür. Evlilik öncesi edinilen mallar ve kişisel mallar bu paylaşımın dışında tutulur.

8. Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Cevap: Anlaşmalı boşanma davaları genellikle birkaç ay içinde sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise, delil toplanması, tanık dinlenmesi ve diğer hukuki işlemler nedeniyle birkaç yıl sürebilir.

9. Boşanma Davasında Tanıkların Rolü Nedir?

Cevap: Tanıklar, boşanma sebeplerini ve tarafların iddialarını desteklemek amacıyla dinlenir. Mahkeme, tanıkların beyanlarını değerlendirerek karar verir.

10. Boşanma Kararı Kesinleşmeden Yeniden Evlenmek Mümkün Müdür?

Cevap: Boşanma kararı, mahkeme tarafından verilmiş olsa bile, kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Kararın kesinleşmesi için genellikle 15 günlük itiraz süresinin dolması veya itiraz edilmemesi gereklidir. Kesinleşme sonrası, nüfus müdürlüğüne bildirim yapılır ve eşler yeniden evlenebilir.

Boşanma davaları ve diğer hukuki konularıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek veya danışmanlık almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

Comments are disabled.